PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI

Judetul Prahova

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pe anul 2008
» Bilant - 31.12.2015
» Bugetul local detaliat pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Cont de executie - finantare integrala din buget - cheltuieli - 31.12.2015
» Cont de executie - finantare integrala din buget - venituri - 31.12.2015
» Cont de executie - Patrimonial totalizator 31.12.2015
» Situatie fluxurilor de trezorerie - 31.12.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2015 - Primaria Dumbravesti
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli si subcapitole - anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local - pe anul 2016
» Bilantul, contul de executie patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si contul de executie bugetara - pe anul 2016
» Bugetul de venituri si cheltuieli - pe anul 2017 si estimari anii 2018, 2019, 2020
» Bilant - 31.03.2017
» Bilant - 31.12.2016
» Buget local de venituri si cheltuieli - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Datoria Publica - 31.01.2017
» Bugetul local - 31.05.2017
» Bilant - 30.06.2017
» Bilant - 31.12.2017
» Contul de executie a bugetului local - venituri 31.12.2017
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 31.12.2017
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - 2019-2021
» Bilant - 31.03.2018
» Bilant - la data de 30.06.2018
» Cont de executie al bugetului local - venituri - 30.06.2018
» Cont de executie al bugetului local - detalierea cheltuielilor - 30.06.2018
» Bugetul detaliat - la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole subcapitole, titluri [....]
» Veniturile brute si nete de salariatii comunei Dumbravesti - in luna IUNIE 2018
» Bugetul local centralizat la venituri - pe capitole, subcapitole [...]
» LISTA - obiectivelor de investitii pe anul 2019, a BUGETULUI LOCAL
» Balanta - 01.01.2019 - 31.03.2019
» Bilant - 31.03.2019
» Contul de executie a bugetului local - venituri 31.03.2019
» Contul de executie a bugetului local - cheltuieli 31.03.2019
» SItuatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice - 31.03.2019
» Lista functiilor si a veniturilor salariale existente - 30.09.2019
» Bugetul local pe anul 2019 - si estimari pentru anii 2020-2022
» Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 - a bugetului local
» EXECUTIE BUGETARA TRIM.IV 2019 SI PE ANUL 2019 -
» Bugetul local centralizat - 2020
» Lista obiectivelor de investitii - 2020
» Venitul brut si net realizat de salariati - ferbruarie 2020
» Aprobarea contului de executie a bugetului - trim I, 2020
» Venituri brute si nete - 31.08.2020
» Venituri brute si nete realizate in luna februarie 2021 -
» Venituri salariale - luna august 2021 cf. art 33 Legea 153/2017 -