PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Dumbravesti  are urmatoarea componenta:

 • Primar - State Valentin
 • Viceprimar - State Petrus
 • Consilieri:
  • Dumitrache Gabriel - Consilier - PSD
  • Iordache Catalin-Vasile  - Consilier -  PSRO
  • Malaescu Teodor - Consilier - PNL
  • Micu Simona - Consilier - PSD
  • Nicolescu Marin - Consilier - PNL
  • Radu Ion - Consilier - PRM
  • Raducanu Georgeta - Consilier - PMP
  • Roman Maria-Simona - Consilier - PSD
  • Stanciu Floarea-Mariana - Consilier - PSD
  • Stanciu Gabriel - Consilier - PSD
  • State Petrus - Consilier si Viceprimar- PSD
  • Stefanescu Marian-Petre - Consilier - PSD
  • Tache Marian Georgian - Consilier - PSRO
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/09.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017
» HCL nr. 2/09.01.2018 privind modificarea impozitelor si taxelor pe anul 2018
» HCL nr. 3/26.01.2018 privind aprobarea emiterii [...]
» HCL nr. 4/26.01.2018 priivnd modificarea si completarea HCL nr. 64/2017 [...]
» HCL nr. 5/26.01.2018 privind aprobarea numarului de postari pentru incadrarea in functia de asistent personal [...]
» HCL nr. 6/26.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni sau executarea de lucrari de interes local in anul 2018 [...]
» HCL nr. 7/26.01.2018 privind stabilirea salariilor functionariilor publici [...]
» HCL nr. 8/09.02.2018 privind interventia si accesul la reteaua publica de iluminat stradal [...]
» HCL nr. 9/16.02.2018 privind deblocarea fondului de rulment pentru suma de [....]
» HCL nr. 10/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 11/27.02.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Oprisenescu Ion
» HCL nr. 12/27.02.2018 privind anularea art. 2 al HCL nr. 79/2017
» HCL nr. 13/27.02.2018 privind declararea in stare de insolvabilitate a unui debitor [...]
» HCL nr. 14/27.02.2018 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali [...]
» HCL nr. 15/27.02.2018 privind inlocuirea termenului "fond rulment" [...]
» HCL nr. 16/23.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 17/23.03.2018 privind anulare art. 2 din HCL nr. 7/26.01.2018 [...]
» HCL nr. 18/23.03.2018 privind anularea din evidentele fiscale inregistrate de debitori persoane fizice decedate
» HCL nr. 19/23.03.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 21/23.03.2018 privind insusirea raportului de evaluare nr. 1440/12.03.2018 [...]
» HCL nr. 22/23.03.2018 privind modificarea si completarea erorii de suprafata a terenului din HCL nr. 81/27.11.2017 [...]
» HCL nr. 23/23.03.2018 privind aprobarea darii in administrarea DGASPC [...]
» HCL nr. 24/23.03.2018 privind acceptarea sponsorizarii, cu titlu gratuit, de puieti forestieri [...]
» HCL nr. 26/26.04.2018 privind aprobare Proiectului de Amenajament Pastoral [...]
» HCL nr. 27/26.04.2018 privind acordarea unui ajutor de inmormantare [...]
» HCL nr. 28/26.04.2018 privind dezlipirea in doua loturi pentru imobilul in suprafata de 1884 mp [...]
» HCL nr. 29/26.04.2018 privind intabularea pentru imobilul (teren si constructii) in suprafata de 1380 mp [...]
» HCL nr. 30/26.04.2018 privind aprobarea relizarii documentatiei tehnico-economice [...]
» HCL nr. 31/26.04.2018 privind aprobarea caietului de sarcini [...]
» HCL nr. 32/24.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 39/29.08.2018 privind aprobarea relizarii studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 40/29.08.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dumbravesti [...]
» HCL nr. 41/29.08.2018 privind aprobarea Raportului de activitate a asistentilor personali desfasurata in semestrul I anul 2018
» HCL nr. 42/29.08.2018 privind desemnarea si imputernicirea domnului State Valentin [...]
» HCL nr. 43/29.08.2018 privind abrogarea HCL nr. 31/14.06.2015
» HCL nr. 49/18.10.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2019
» HCL nr. 50/18.10.2018 privind asocierea Comunei Dumbravesti cu Consiliul Judetean Prahova [...]
» HCL nr. 51/18.10.2018 privind asocierea Comunei Dumbravesti cu Consiliul judetean Prahova [...]
» HCL nr. 52/18.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 53/18.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini [...]
» HCL nr. 54/18.10.2018 privind aprobarea modificarii articolului 6 din HCL nr. 81/27.11.2017
» 2017
» 2016
» 2006