PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Dumbravesti  are urmatoarea componenta:

 • Primar - State Valentin
 • Viceprimar - State Petrus
 • Consilieri:
  • Dumitrache Gabriel - Consilier - PSD
  • Iordache Catalin-Vasile  - Consilier -  PSRO
  • Malaescu Teodor - Consilier - PNL
  • Micu Simona - Consilier - PSD
  • Nicolescu Marin - Consilier - PNL
  • Radu Ion - Consilier - PRM
  • Raducanu Georgeta - Consilier - PMP
  • Roman Maria-Simona - Consilier - PSD
  • Stanciu Floarea-Mariana - Consilier - PSD
  • Stanciu Gabriel - Consilier - PSD
  • State Petrus - Consilier si Viceprimar- PSD
  • Stefanescu Marian-Petre - Consilier - PSD
  • Tache Marian Georgian - Consilier - PSRO
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/08.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018
» HCL nr. 2/29.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [...]
» HCL nr. 3/29.01.2019 privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal [...]
» HCL nr. 4/29.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni sau executarea de lucrari de interes local in anul 2019 [...]
» HCL nr. 5/25.02.2019 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului [...]
» HCL nr. 6/25.02.2019 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local [...]
» HCL nr. 7/25.02.2019 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier [...]
» HCL nr. 8/25.02.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 9/25.02.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 10/25.02.2019 privind transmiterea spre folosinta gratuita a SNTGN Transgaz SA [...]
» HCL nr. 11/25.02.2019 privind incetarea executarii silite a dosarului executional nr. 349/2016
» HCL nr. 12/25.02.2019 privind schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala cu clasele I-IV [...]
» HCL nr. 13/25.02.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 [...]
» HCL nr. 14/25.02.2019 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 15/25.02.2019 privind infiintarea unor perdele forestiere de protectie pe raza comunei Dumbravesti [...]
» HCL nr. 16/25.02.2019 privind modificarea HCL nr. 65/23.11.2018 [...]
» HCL nr. 17/25.02.2019 privind aprobarea modificarii REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A AVIZULUI PROGRAM [...]
» HCL nr. 18/25.02.2019 privind aprobarea Raportului de activitate a asistentilor personali desfasurata in semestrul II anul 2018
» HCL nr. 19/05.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local atribuit doamnei Patrascu Elena [...]
» HCL nr. 20/05.03.2019 privind alegerea viceprimarului Comunei Dumbravesti, judetul Prahova
» HCL nr. 21/05.03.2019 privind inchirierea directa a terenului in suprafata totala de 3000 mp [...]
» HCL nr. 22/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» HCL nr. 23/16.04.2019 privind aprobarea Devizului General actualizat [...]
» HCL nr. 24/16.04.2019 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne [...]
» HCL nr. 25/30.05.2019 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local [...]
» HCL nr. 26/30.05.2019 privind validarea mandatulii de consilier local atribuit domnului Diaconu Gheorghe [...]
» HCL nr. 27/30.05.2019 privind completarea si modificarea comisiei de analiza [...]
» HCL nr. 28/30.05.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile [...]
» HCL nr. 29/30.05.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 30/12.06.2019 privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului Botoc Constantin [...]
» HCL nr. 31/12.06.2019 privind modificarea si completarea Regulementului de Organizare si functionare [...]
» HCL nr. 32/12.06.2019 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabila [...]
» HCL nr. 33/12.06.2019 privind implementarea proiectului [...]
» HCL nr. 34/12.06.2019 privind rectificarea prin reasezare in cadrul capitolului [...]
» HCL nr. 35/12.06.2019 privind insusirea raportului de evaluare a terenului cu numarul cadastral [...]
» HCL nr. 36/12.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2006