PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Dumbravesti  are urmatoarea componenta:

 • Primar - State Valentin
 • Viceprimar - State Petrus
 • Consilieri:
  • Dumitrache Gabriel - Consilier - PSD
  • Iordache Catalin-Vasile  - Consilier -  PSRO
  • Malaescu Teodor - Consilier - PNL
  • Micu Simona - Consilier - PSD
  • Nicolescu Marin - Consilier - PNL
  • Radu Ion - Consilier - PRM
  • Raducanu Georgeta - Consilier - PMP
  • Roman Maria-Simona - Consilier - PSD
  • Stanciu Floarea-Mariana - Consilier - PSD
  • Stanciu Gabriel - Consilier - PSD
  • State Petrus - Consilier si Viceprimar- PSD
  • Stefanescu Marian-Petre - Consilier - PSD
  • Tache Marian Georgian - Consilier - PSRO
Fisiere:

» 2017
» HCL nr.35/03.03.2017 - privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare retea de iluminay public in comuna Dumbravesti,jud.Prahova"
» HCL nr.16/28.02.2017 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dumbravesti pe trimestrul IV al anului 2016
» HCL nr.41/30.03.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 ale comunei Dumbravesti,jud.Prahova
» HCL nr. 2/30.01.2017 privind aprobarea numarului de postari pentru incadrarea in functia de asistent personal si a numarului de indemnizatii pentru anul 2017
» HCL nr.36/03.03.2017 - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "modernizare retea de iluminat public in com. Dumbravesti,jud.Prahova"
» HCL nr.17/28.02.2017 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dumbravesti al anului 2016
» HCL nr.40/30.03.2017 - privind deblocarea fondului de rulment pentru suma de 27929,66 lei
» HCL nr. 3/30.01.2017 privind acordarea ajutoarelor de urgenta in anul 2017
» HCL nr.37/03.03.2017 - privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti,jud. Prahova"
» HCL nr.18/28.02.2017 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in sem.II anul 2016
» HCL nr. 4/30.01.2017 privind acordarea ajutorului de inmormantare in anul 2017
» HCL nr.38/03.03.2017 - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie"Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti,jud.Prahova"
» HCL nr.19/28.02.2017 - privind aprobarea emiterii "Avizul conform pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,pentru anul 2017-2018 la nivelul UAT Dumbravesti,jud.Prahova"
» HCL nr. 5/30.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau executarea de lucrari de interes local in anul 2017 de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001
» HCL nr.39/03.03.3017 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si a celorlalte servicii publice de interes local aflate in subordinea CL al comunei Dumbravesti
» HCL nr.20/28.02.2017 - privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din comuna Dumbravesti,jud.Prahova
» HCL nr. 6/30.01.2017 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activitatiilor in folosul comunitatii
» HCL nr.21/28.02.2017 - privind aprobarea participarii comunei Dumbravesti la Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,in vederea achizitionarii unui autoturism
» HCL nr.22/28.02.2017 - privind anularea HCL. nr.40,44,45 din 31.08.2016
» HCL nr. 7/30.01.2017 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare sediu primarie, Comuna Dumbravesti, judetul Prahova"
» HCL nr.23/28.02.2017 - privind aprobarea "Regulamentului privind regimul concesionarii bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a com. Dumbravesti"
» HCL nr. 7/30.01.2017 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire acopreis [...]"
» HCL nr.24/28.02.2017 - privind aprobarea concesionarii terenurilor din domeniul privat al com.Dumbravesti cu destinatie din P.U.Z , Lmb,Lb 1,Lb 2,lscc[....]
» HCL nr. 09/30.01.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea unor proiecte in vederea accesarii fondurilor nerambursabile [...]
» HCL nr.25/28.02.2017 - privind aprobarea concesionarii terenurilor din domeniul privat al com.Dumbravesti cu destinatie din P.U,Z , Lmb (benzinarie in suprafata de aproximativ 5000mp) [ .... ]
» HCL nr. 10/30.01.2017 privind asocierea Comunei Dumbravesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr.26/28.02.2017 - privind completarea art.1 al HCL Dumbravesti nr.64/10.09.2014
» HCL nr. 11/30.01.2017 privind trecerea in domeniul public a unui teren in suprafata de 547 m.p. si a unor drumuri satesti
» HCL nr.27/28.02.2017 - privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Dumbravesti"
» HCL nr. 12/30.01.2017 privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata
» HCL nr. 13/30.01.2017 privind inventarierea masei impozabile pentru anul 2017
» HCL nr.28/28.02.2017 - privind achizitionarea unui teren pentru infiintare cimitir uman com.Dumbravesti,sat Dumbravesti,jud.Prahova
» HCL nr. 14/30.01.2017 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatie detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia "Infinantare si distribuire gaze naturale
» HCL nr.29/28.02.2017 - privind achizitionarea unui teren pentru infiintare cimitir uman comuna Dumbravesti,sat Plopeni,Jud.Prahova
» HCL nr. 15/30.01.2017 privind anularea unor taxe locale pentru anul 2017 din Comuna Dumbravesti, Judetul Prahova
» HCL nr.31/28.02.2017 - privind aprobarea efectuarii de transport gratuit,cu microbuzul din dotarea UATC Dumbravesti pentru ansamblul artistic care activeaza pe langa caminul cultural Dumbravesti cat si pentru echipa de fotbal a comunei Dumbravesti
» HCL nr.32/28.02.2017 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Categoria a-I-a al comunei Dumbravesti
» HCL nr.33/28.02.2017-privind anularea HCL.nr.11/30.01.2017
» HCL nr.34/28.02.2017 - privind trecerea in domeniul public al unui teren in suprafata de 547 mp si a unor drumuri satesti
» HCL nr. 65/29.09.2017 - privind revocarea partiala a HCL nr.59, stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [.....]
» 2016
» 2006