PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI

Judetul Prahova

PROIECTE DE HOTARARE» Proiect de Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Dumbravesti -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privint studiile, proiectele, ridicarile topografice, avize, care nu vor fi finalizate cu lucrari -
» Proiect de Hotarare - privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Dumbravesti -
» Proiect de Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici" pentru obiectivul "Asfaltare DS 10, DS 11, DS 12, DS 65, Etapa 1-DS 11-Comuna Dumbravesti" -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal si a numarului de indemnizatii pentru anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privind acordarea ajutoarelor de urgenta in anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privind acordarea ajutorului de inmormantare in anul 2017 -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea planului de actiuni sau executarea de lucrari de interes local in anul 2017 de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activitatilor in folosul comunitatii -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare sediu primarie, Comuna Dumbravesti, judetul Prahova" -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire acoperis, renovare farade existente si amplasare accese noi [...]" -
» Proiect de Hotarare - privind asocierea Comunei Dumbravesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii studiului de fezabilitate [...] -
» Proiect de Hotarare - privind trecerea in domeniul public a unui teren in suprafata de 547 m.p. si a unor drumuri satesti -
» Proiect de Hotarare - pivind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori pentru persoane fizice [...] A -
» Proiect de Hotarare - pivind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori pentru persoane fizice [...] B -
» Proiect de Hotarare - privind inventarierea masei impozabile pentru anul 2017 -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatie detalii de executie [...] -
» Proiect de Hotarare - privind anularea unor taxe locale pentru anul 2017 din Comuna Dumbravesti, Judetul Prahova -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbravesti, judetul Prahova pe trimestrul IV al anului 2016 -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbravesti, judetul Prahova al anului 2016 1 -
» Proiect de hotarare - pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II anul 2016 -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea emiterii "Avizul conform pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul 2017-2018 la nivelul UAT Dumbravesti, judetul Prahova" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din Comuna Dumbravesti, judetul Prahova -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea participarii comunei Dumbravesti la Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National [...] -
» Proiect de hotarare - privind anularea hotararilor consiliului local nr. 40,44 si 45 din 31.08.2016 -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea "Regulamentului privind regimul concesionarii bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a Comunei Dumbravesti" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea concesionarii terenurilor din domeniul privat al Comunei Dumbravesti cu destinatie din PUZ [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea concesionarii terenurilor din domeniul privat al Comunei Dumbravesti cu destinatie PUZ [...] -
» Proiect de hotarare - privind completarea art. 1 al Hotararii Consiliului Local Dumbravesti nr. 64/10.09.2014 -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Dumbravesti" judetul Prahova -
» Proiect de hotarare - privind achizitionarea unui teren pentru infiinantare cimitir uman comuna Dumbravesti, sat Dumbravesti, judetul Prahova -
» Proiect de hotarare - privind achizitionarea unui teren pentru infiinantare cimitir uman comuna Dumbravesti, sat Plopeni, judetul Prahova -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice, social si educativa a zilei eroilor Comunei Dumbravesti -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea efectuarii de transport gratuit, cu microbuzul din dotarea UATC Dumbravesti pentru ansamblul artistic care activeaza pe langa Caminul Cultural Dumbravesti [...] -
» Proiect de hotarare - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Categoria a I - a al comunei Dumbravesti -
» Proiect de hotarare - privind anularea hotararilor consiliului local nr. 11/30.01.2017 -
» Proiect de hotarare - privind trecerea in domeniul public a unui teren in suprafata de 47 mp si a unor drumuri satesti -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si a celorlalte servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului local -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare retea de iluminat public in comuna Dumbravesti, jud. Prahova" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare retea de iluminat public in comuna Dumbravesti jud. Prahova" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti jud. Prahova" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti jud. Prahova" -
» Proiect de hotarare - privind deblocarea fondului de rulment pentru suma de 27929,66 lei -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobaea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a terenului multifunctional -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea planului de actiuni [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare [...] -
» Proiect de hotarare - privind concesionarea unei suprafete de 2500 mp [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare [...] -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea "Listei de investitii provizorii [...]" -
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Raportului de activitate [...] -